Bal dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Parkowie pt. W leśnej krainie.