XV BAL KARNAWAŁOWY DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W PARKOWIE