Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do ZOO SAFARI w Świerkocinie