Integracyjny piknik rodzinny na lądowisku OSL w Słonawach