DZIEŃ SENIORA W POLSKIM ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW i INWALIDÓW W OBORNIKACH