POWIATOWY BAL DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ POWIATU OBORNICKIEGO 2015 - "W KRAINIE PSZCZÓŁKI MAI"