XIX Powiatowy Bal Osób Niepełnosprawnych w Parkowie