Bal dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Parkowie pt. W krainie misiów.